K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Rekonstrukce železničního mostu a sanace tunelu v Děčíně

Dne 5. 5. 2022 se uskutečnila exkurze studentů našeho oboru na akci Rekonstrukce železničního mostu a sanace tunelu v Děčíně.

Pro předměty zaměřené na oceňování dopravních staveb a inženýring v rámci magisterského studie byla exkurze na děčínskou stavbu podnětná. 

V Děčíně se realizuje složitá rekonstrukce trati pro nákladní vlaky a stavba zahrnuje výměnu mostu přes Labe, rekonstrukci kolejí a sanaci tunelu. Účelem stavby je rekonstrukce nákladního koridoru mezi stanicemi Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, čímž se docílí lepších parametrů.

Náklady na akci jsou více než miliarda korun.

Zakázku realizuje společnost Strabag Rail a.s.

Investor akce – Správa železnic

Postup: starý most se nejprve posune na provizorní pilíře a posléze splaví a bezpečně rozebere, výroba ocelového mostu je po přepravě z Prostějova svařována z tyčových prvků a posléze bude splavována k novým pilířům postaveným ve vodě. 

Ocelovou část pro nový most firma Strabag Rail a.s. nakoupila už v zimě 2021/2022 – čili ještě za relativně dobré ceny.

Po dohodě s radnicí města Děčín je součástí projektu stavba protihlukových stěn v délce zhruba 700 metrů v místech, kde železniční trať protíná městskou zástavbu.

Výklad Ing. Antonína Legnera ze společnosti Strabag Rail a.s. byl špičkový. Na realizaci exkurze se podíleli doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. a Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: