K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Exkurze studentů na stavbě Polyfunkčního domu Lihovarská

Dne 5.10.2022 byla uspořádána exkurze pro studenty bakalářského studia (v rámci předmětu Oceňování staveb 1) na stavbu Polyfunkčního domu Lihovarská Praha-Vysočany, který je součástí Multifunkčního projektu Loko Libeň. Jedná se o velmi zajímavý projekt – dvě budovy budou propojeny pomocí přechodové lávky ve tvaru lokomotiva (návrh českého umělce Davida Černého) a zároveň nabídne svým rezidentům vše potřebné na jednom místě (moderní byty, kanceláře, mateřskou školku, kulturně-kavárenský prostor, uměleckou galerii, a i minipivovar Kolčavka).  Exkurzi doprovázeli zástupci zhotovitele SWIETELSKY stavební s.r.o. (odštěpný závod Pozemní stavby STŘED).

Odborný výklad byl zaměřen na oceňování staveb (základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví, oceňování jednotlivých položek rozpočtu, vedlejší rozpočtové náklady), dále pak na přípravu a řízení staveb (smluvní vztahy, kalkulace zařízení staveniště, zábory stavby, DIR, vedení stavebního deníku, změnové listy…).

Exkurze se zúčastnilo 16 studentů z bakalářského studia programu Management a ekonomika ve stavebnictví. 

https://www.lokoliben.cz/

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: