K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Exkurze studentů na stavbě Rekonstrukce Nuselského pivovaru a novostavby Rezidence Nuselský pivovar

V říjnu 2022 se konaly celkem 4 exkurze na stavbu dvou souvisejících projektů – Rekonstrukce Nuselského pivovaru a novostavby Rezidence Nuselský pivovar v severní části areálu pivovaru a dvě přednášky.

Exkurzi se zúčastnili studenti oboru Management a ekonomika ve stavebnictví (bc), Projektový management a inženýring (mgr) a Stavební management (mgr). Dále v několika skupinách i studenti oboru Architektura a stavitelství, kteří v rámci výuky předmětu k126MMA2 navštívili poprvé ve čtvrtém ročníku stavbu jako takovou.

Exkurzi předcházela velmi kvalitně prezentovaná přednáška výrobního ředitele Ing. Petra Strejčka konzultační, stavebně – manažerské a projekční společnosti RUBY Project Management a absolventa našeho oboru Projektový management a inženýring Ing. Lukáše Pavla.

Prezentace a následné exkurze na vlastní stavbu byly podnětná z hlediska architektonického zpracování celého projektu a vlastního řešení spojujícího v sobě rekonstrukci historických budov vč. nového pojetí rezidenční výstavby. Exkurze tak účastníkům přiblížila praktický pohled na systémy řízení staveb ze strany investora i dodavatele.

Velmi krátce bylo ve spolupráci s klientem Penta Real Estate na rezidenčním projektu Nuselský pivovar testováno použití mobilního laserscanu k pořízení řady bodů v reálných podmínkách na stavbě (nízké teploty, tmavé prostory, členitý půdorys, podpěrné konstrukce apod.) Výstupy z laserscanu slouží jako důležitý podklad pro audit realizace, který společnost RUBY poskytuje klientům v rámci služby „Projektový manažer BIM“.

Koordinátorem přednášek a exkurzí byla doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: