K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

EXKURZE STUDENTŮ NA STAVBĚ (pro předmět 126KAN1 a KN1)

V rámci propojení výuky a praxe bakalářského i magisterského studia byla pro předmět 126KAN1 a KN1 (kalkulace a nabídky) uspořádána dne 23.11.2021 exkurze studentů katedry 126 na stavbu Rezidenčního projektu VÝHLEDY ROKYTKA, která se nachází v bývalém areálu ČKD, v nově vznikající čtvrti Emila Kolbena, v těsné blízkosti říčky Rokytky v Praze 9 – Vysočany (na konci ulice Na černé strouze). Exkurzi doprovázeli zástupci zhotovitele Geosan Development s.r.o.

Odborný výklad byl zaměřen na provádění a rozpočtování staveb (oblast kalkulování), správného zpracování výkazu výměr pro položky rozpočtu, dále pak na přípravu a řízení staveb (smluvní vztahy, kalkulace zařízení staveniště, zábory stavby, DIR, vedení stavebního deníku, změnové listy).

Exkurze se zúčastnilo 25 studentů jak z oboru bakalářského studia Management a ekonomika ve stavebnictví, tak i z oboru magisterského studia Stavební management.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: