K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126YZP – Inovační inženýrství ve stavebnictví

Základní pojmy z oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků; inovační proces a úloha nástrojů, které ho ovlivňují; principy řízení inovací v podniku, aplikace inovačních řádů; systém inovačního podnikání a inovační infrastruktury ČR; úloha Ministerstva průmyslu a obchodu, programy VaVaI; ochrana průmyslového vlastnictví; Úřad průmyslového vlastnictví; úloha ÚPV; cíle BIM ve stavebnictví a význam Průmyslu 4.0; stav legislativy v oblasti VaVaI; Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, mezinárodní organizace v oblasti VaVaI, průmyslu a obchodu ICSTI, ICC, TII, WTO; marketing inovací, kybernetická revoluce CZ; středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno a české digitální inovační huby.

Vyučující: