K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.

místnost: 
telefon: 
e-mail: svejda@aipcr.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: