K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

místnost: B416
telefon: 22435 4522
e-mail: dana.mestanova@fsv.cvut.cz

bio:

Je vysokoškolským pedagogem na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví a docentkou stavebního managementu a ekonomiky Fakulty stavební, ČVUT v Praze. V pedagogické činnosti se zaměřuje na přednášky orientované na stavební právo, soutěže a kontrakty, na ekonomiku a management, inženýring, inovační podnikání a v těchto specializacích publikuje. Vede bakalářské a diplomové práce, vyučuje i studenty v rámci doktorské formy studia, působí též jako školitelka. Je členkou oborové rady doktorského studia Stavební management a inženýring.  V průběhu svých profesních aktivit pracovala v oblasti výrobní přípravy u zhotovitelské stavební firmy, dále řadu let na Inženýrské a koordinační správě Ministerstva stavebnictví ČR a též se věnovala vlastní podnikatelské činnosti v oblasti dodávek stavebních prací, projektové činnosti a inženýrské činnosti. Ve výzkumné činnosti je orientována na dopravní stavby z pohledu udržitelnost staveb a rizik – s výstupy v rámci výzkumného týmu projektu Centrum efektivní a udržitelné dopravní infrastruktury. Je autorizována pro obor pozemní stavby u České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 12:00 – 13:00

Čtvrtek: 14:00 – 16:00

Pátek:

vyučované předměty: