K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126EKST – Ekonomická statistika

anotace:

Obsahem předmětu je matematická a aplikovaná ekonomická statistika. Seznámení se statistickou teorií a následným aplikování na řešených příkladech. Statistická inference. Teorie pravděpodobnosti. Časové řady. Korelační a regresní analýza, indexy a jejich ekonomická interpretace. Cíl předmětu je seznámit studenty se statistickou inferencí, pravděpodobnostními modely a použití statistiky v ekonomii.

náplň přednášek:

 • Popisná statistika
 • Testování statistických hypotéz
 • Kontingenční analýza
 • Jednofaktorová analýza rozptylu
 • Korelační analýza
 • Regresní analýza
 • Časové řady, Indexní analýza

náplň cvičení:

 • Popisná statistika
 • Popisná statistika
 • Testování statistických hypotéz
 • Testování statistických hypotéz
 • Jednofaktorová analýza rozptylu
 • Test
 • Kontingenční analýza
 • Regresní analýza
 • Korelační analýza
 • Časové řady
 • Indexní analýza
 • Test

požadavky k zakončení předmětu:

 • Účast na cvičeních povinná (max. 2 neomluvené absence).
 • Min. 36 bodů ze všech testů. Splněná docházka viz bod 1. Výsledky testů tvoří 100% zkoušky. Je možné absolvovat opravné testy.

podklady:

Veškeré podklady k výuce jsou zveřejněny prostřednictvím MS Teams.

doporučená literatura:

 • Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT.
 • Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika – Příklady, skripta ČVUT.
 • Tomáš K.: Statistika v příkladech pro stavební inženýry. ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05593-9
Vyučující: