K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

místnost: B327a
telefon: 22435 4532
e-mail: kaderabb@fsv.cvut.cz

bio:

Na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví působí jako docent, zároveň jako docent pracuje na VŠE v Praze. Svého titulu CSc. a docent dosáhla na Národohospodářské fakultě VŠE. Na Katedře se podílí na přednáškové činnosti z předmětů Aplikovaná a ekonomická statistika, Ekonomika a management a Finanční řízení a investování. Je autorkou řady učebnic v oboru ekonomie, řady impaktovaných, recenzovaných článků a vystoupení na mezinárodních konferencích. Byla řešitelem domácích a zahraničních grantů a projektů. Je recenzentem zahraničních a domácích časopisů. Rovněž přednášela v rámci projektu Erasmus na zahraničních univerzitách. V minulosti stážovala v podniku Technoexport

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 13:00 – 14:00

Čtvrtek:

Pátek:

vyučované předměty: