K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

místnost: B415
telefon: 22435 4529
e-mail: daniel.macek@fsv.cvut.cz

bio:

Vyučuji na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze. Mým hlavním oborem je Facility Management. Další oblastí kterou se zabývám v rámci výuky je aplikovaná ekonomická statistika.


Krom akademické pozice pracuji na děkanátu FSv jako analytik a správce ekonomických systémů. Ve výpočetním centru FSv jsem také působil jako programátor webových a desktopových aplikací.
Facility Mangement přednáším v rekvalifikačních kurzech, VŠ Ambis a Business Institutu.


V rámci posudkové činnosti se zabývám hodnocením nákladů životního cyklu inženýrských staveb.
Jsem členem profesní organizace IFMA (International Facility Management Association).


Jsem recenzentem a členem mezinárodní technické komise konference CEAC v Singapuru.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý: 10:00 – 11:30

Středa:

Čtvrtek: 15:30 – 17:00

Pátek:

vyučované předměty: