K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126ECMA – Economics and Management

Anotace:

A-Z of construction engineering and management both at the corporate and project level. All participants, processes and aspects of the construction industry are introduced. Course concentrates on all major topics of company and project management, e.g. business development and marketing, bidding, planning and controlling of all vital processes, financial management, cost control, risk management, etc. Lectures are based on the real practice experience of all course’s lecturers and various case studies are studied and solved.

Online Building Industry Game (BIG) will be played by all course participants through the whole semester (a computer simulation of a realistic business environment where participants play the role of contractors, competing in a market with variable demand for construction work). In this online game, developed and directly operated by the California Polytechnic State University, students act as contractors, managing both, their companies and projects.

Časový program přednášek a cvičení:

1. Challenges of construction industry, summary of key management problems

2. Short introduction to organisation of construction firm, process management

3. Review of company management handbook – operations manual

4. Application of engineering economy – capital investment evaluation

5. Project management – project mission, what the client wants, managing stakeholders

6. Understanding contractor‘s financial condition

7. Project life cycle, managing the budget, risk and uncertainty, project information flow

8. Contract management as basis of the project outcome

9. Bidding and estimating

10. Project administration

11. Project financing and management of financial risks

12. Procurement and purchase strategy of construction firm

13. Equipment management, total quality management; recap

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

dle rozvrhu

Distanční forma výuky:

dle rozvrhu; v rámci MS Teams

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • aktivní účast v online simulaci Building Industry Game
  • povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

70%

Seznam požadovaných návazností:

n/a

Seznam doporučené studijní literatury:

  • J. Schaufelberger, L. Holm: Management of Construction Projects, Prentice Hall, 2017, ISBN 9781138693913.
  • F. Gould, N. Joyce: Construction Project Management, Pearson, 2014, ISBN-13: 9780132877244.
  • S.Peterson: Construction Accounting and Financial Management, Pearson, 2019, ISBN-13: 978-0135232873
Vyučující: