K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

prof. Hal Johnston, Visiting Professor (CalPoly)

místnost: 
telefon: –
e-mail: – 

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: