K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Radan Tomek, MSc., Ph.D.

místnost: B424
telefon: 22435 4817
e-mail: radan.tomek@fsv.cvut.cz

bio:

TILBURG UNIVERSITY (NL), MSc International Business

PRICEWATERHOUSECOOPERS, finanční audit

MOTT MACDONALD CZ, vedoucí oddělení projektového financování, projektový manažer v odděleních dopravního plánování a životního prostředí

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR – ZÁVOD PRAHA, ekonomický náměstek

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý: 12:30 – 13:30

Středa:

Čtvrtek: 12:30 – 13:30

Pátek:

vyučované předměty: