K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Radan Tomek, MSc., Ph.D.

místnost: B424
telefon: 22435 4817
e-mail: radan.tomek@fsv.cvut.cz

bio:

TILBURG UNIVERSITY (NL), MSc International Business

PRICEWATERHOUSECOOPERS, finanční audit

MOTT MACDONALD CZ, vedoucí oddělení projektového financování, projektový manažer v odděleních dopravního plánování a životního prostředí

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR – ZÁVOD PRAHA, ekonomický náměstek

konzultační hodiny:

Pondělí: 10:00 – 11:00

Úterý:

Středa: 10:00 – 11:00

Čtvrtek:

Pátek:

vyučované předměty: