K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126DOMT – Development, oceňování majetku a realitní trh

Předmět přináší základní vědomosti o fungování trhu s komerčními i rezidenčními nemovitostmi doplněné příklady z praxe v jednotlivých segmentech trhu. Developerský proces a jeho jednotlivé fáze od akvizice, přes plánování, vlastní výstavbu a exit – praktické ukázky. Sestavení cash flow developerského projektu. Možnosti financování developerských projektů i stávajících investičních nemovitostí, rozdílné aspekty jednotlivých typů investorů do nemovitostních projektů. Developerský projekt se skládá z popisu zvažovaného developmentu v zadaném území včetně návrhu dispozičního uspořádání, analýzy trhu, návrhu financování, rozpočtu a ocenění projektu. Developerský projekt (formou konzultací v průběhu celého semestru)

Vyučující: