K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

místnost: B477
telefon: 22435 3720
e-mail: eduard.hromada@fsv.cvut.cz

bio:

Působí jako zástupce vedoucí Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví a zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost. Je členem Akademického senátu FSv – komora akademických pracovníků, člen ekonomické a pedagogické komise. Podílí se na přednáškové činnosti a vedení cvičení předmětů Ekonomika a management a Development, oceňování majetku a realitní trh. Působí jako znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti. V minulosti pracoval jako přípravář a odborný pracovník ve společnostech Konstruktiva Konsit, a.s., Metrostav a.s., PricewaterhouseCoopers a Mott MacDonald CZ.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý: 9:00 – 10:00

Středa: 9:00 – 10:00

Čtvrtek:

Pátek:

vyučované předměty: