K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

místnost: B417
telefon: 22435 4525
e-mail: heralova@fsv.cvut.cz

bio:

Prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze od roku 1995. Je členkou vědecké rady Fakulty stavební ČVUT a Fakulty stavební VUT v Brně. V roce 1999 byla jmenována znalkyní pro obory ekonomika, odvětví ceny a odhady a pro obor stavebnictví. Je garantkou doktorského studijního programu Stavební management a inženýring a magisterského studijního oboru Stavební management. Věnuje se výuce v bakalářském, magisterském i doktorském stupni formou přednášek a seminářů. Její výukové aktivity jsou zaměřeny do oblastí ekonomiky a managementu, oceňování staveb, kalkulací a řízení nákladů, developmentu. Organizuje studentské vědecké konference Management a ekonomika stavebnictví (Construction MaEconomics). Vědecko-výzkumná činnost se soustředí zejména do oblastí ekonomické udržitelnosti staveb a nákladů životního cyklu výstavbových projektů. Je autorkou nebo spoluautorkou článků v časopisech, příspěvků na mezinárodních a tuzemských konferencích, monografií, metodik a software. Je řešitelkou 2 mezinárodních projektů Horizon 2020 (Fit-to-NZEB, CraftEdu), projektu NAKI II, spoluřešitelkou několika projektů TAČR. Výsledky své odborné činnosti uplatňuje ve velkém množství projektů a znaleckých posudků především pro státní správu.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý: 12:00 – 13:00

Středa: 15:00 – 16:00

Čtvrtek:

Pátek:

vyučované předměty: