K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126CMAN – Construction Management

Anotace:

Course is oriented mainly on practical applications of corporate construction management systems. It includes corporate strategy, corporate finance and budgeting, marketing and methods of business development, etc. Sustainable profitability of the construction business and the best practice at both – field and corporate level is explained.

Časový program přednášek a cvičení:

1. Strategy and Construction Business
2. Business Strategies to Minimize the Risk of Business Failure, Risk management
3. Organizing in Construction Company
4. Contractors and Subcontractors
5. Estimating and Cost Accounting in Construction Business
6. Bidding and Contract Documents
7. Marketing and Business Development
8. Controlling in Construction Company
9. Human Resources & Ethics
10. How to Keep Construction Company Profitable
11. Leadership Challenges
12. Financially Troubled Contractor
13. Company Performance Checklist
14. Summary and Recap

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

dle rozvrhu

Distanční forma výuky:

dle rozvrhu; v rámci MS Teams

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • aktivní účast v online simulaci Building Industry Game
  • povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

70%

Seznam požadovaných návazností:

n/a

Seznam doporučené studijní literatury:

  • Clough,R. et al. Construction Contracting: Practical Guide to Company Management, New Jersey : Wiley, 8th.ed. 2015. ISBN 978-1-118-69321-6.
  • Schleifer, T.C., Sullivan, K. T., Murdough, J.M. Managing the Profitable Construction Business, New Jersey : Wiley, 2014. 978-1-118-83694-1.
  • Civitello, A.M., Levy, S.M. Construction Operations Manual of Policies and Procedures, McGraw-Hill, 5th ed., 2014, ISBN 978-0071826945.
  • Schaufelberger, J. Management of Construction Projects, New York : Routledge. 2nd ed. 2017, ISBN 978–1-138-69389.
  • McCaffer, R., Harris, F., Edum-Fotwe, F. Modern Construction Management, Oxford : Wiley-Blackwell, 7th edition, 2013, ISBN 978-0-470-67217-4.
Vyučující: