K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

D26MVP – Metody vědecké práce

Základní a aplikovaný výzkum, etika vědecké práce. Rešerše relevantních informačních zdrojů. Teorie, metodologie, metodika, metoda a nástroj. Metody empirické a logické, Indukce, dedukce, Kolbův experimentální cyklus. Výzkumné otázky a hypotézy. Kvantitativní a kvalitativní výzkum, metodologická triangulace Reliabilita a validita výzkumu. Systémový přístup, modelování a kategorizace, ověření modelu.

Vyučující: