K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.

místnost: B412
telefon: 22435 3870
e-mail: zdenek.molnar@fsv.cvut.cz

bio:

Absolvent ČVUT

Emeritní profesor ČVUT

Půlroční stáž na University of Lancaster, UK a měsíční pobyt na DePaul University, USA,

Odpovědný řešitel mezinárodních projektů TEMPUS, LEONARDO a COST

Knižní monografie

Moderní metody řízení informačních systémů

Efektivnost informačních systémů

Competitive Intelligence

Pokročilé metody vědecké práce

Dlouholetý předseda odborné hodnotitelské komise pro soutěž „IT projekt roku“, (CACIO)

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý: 10:00 – 12:00

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

vyučované předměty: