K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

D26MOD – Technicko-ekonomické modelování

Předmět nabízí možnost sestavení vlastního modelového aparátu na konkrétním aplikačním příkladu. Jedná se o dekompozici úloh různé povahy (dynamický harmonogram, techniko-ekonomická degradace stavebních konstrukcí, regionální modely, simulace procesů, řízení procesů, aplikace a dopady rizik v technicko-ekonomických úlohách, apod.). Zpracování je možné v prostředí vhodného software. Úloha obsahuje také součást řízení modelu pomocí řídicích zásahů (jednorázových, intervalových, podmíněných). Výsledkem je komplexní příklad směřující k jeho publikaci.

Vyučující: