K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D.

místnost: B431
telefon: 22435 3729
e-mail: dlask@fsv.cvut.cz 

bio:

Vystudoval jsem Fakultu stavební ČVUT (obor Pozemní stavitelství v roce 1993), doktorské studium ukončil na Fakultě stavební ČVUT, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (ukončeno v roce 2001), habilitace dokončena v roce 2006 na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Do roku 2006 jsem byl zaměstnán jako odborný asistent a od roku 2006 jako docent.

V pedagogické oblasti se zaměřuji na technicko-ekonomické modely s různými typy řízení, vytváření modelů v dostupných kancelářských aplikacích, zkoumání rizik v modelu a dopadů na strukturu modelu. Snažím se o aplikační použitelnost nabízených znalostí v budoucí praxi absolventů.

Z výzkumných aktivit poslední doby lze uvést projekt Nástroje na podporu procesů technicko-ekonomického řízení nebo aplikační část projektu Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí.

Jsem autorem/spoluautorem autorizovaných softwarů pro kancelářské aplikace, recenzovaných článků, knih a příspěvků na konferencích.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 10:00 – 12:00

Čtvrtek:

Pátek: 12:00 – 14:00

vyučované předměty: