K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126XOCE – Oceňování nemovitostí

Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitých věcí. Metody oceňování, účel a použití. Teorie oceňování. Nákladová metoda, opotřebení, funkční a ekonomické nedostatky. Porovnávací metoda, korekce porovnávaných nemovitostí. Výnosová (příjmová) metoda, analýza výnosů a nákladů. Analýza tržní hodnoty – metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena (cena zjištěná, směrná hodnota). Oceňování v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a práva stavby. Oceňování pozemků. Reziduální metody, oceňování v developmentu. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovitosti.

Vyučující: