K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126SRPB – Správa a řízení provozu budov

Obsahem předmětu je správa a řízení provozu budov s využitím podpory moderních technologií. Seznámení se s problematikou implementace a provozu facility managementu za pomocí CAFM systému. Zaměření softwarové podpory bude jak na oblast pasportizace základních dat o majetku, tak zejména na plánování, řízení a vyhodnocování těch nejčastěji používaných facility management procesů.

Vyučující: