K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126SPSK – Stavební právo, soutěže a kontrakty

Získání základních znalostí z oblasti obchodních závazkových vztahů a detailní znalost zákona o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek.

Základní právní vztahy ve stavebním podnikání, Zákon o územním plánování a stavebním řádu, Správní řád, Zákon o zadávání veřejných zakázek, druhy smluv nejčastěji využívané mezi účastníky výstavby, smlouva o dílo, smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o skladování, smlouva nájemní, smlouva o úvěru.

Vyučující: