K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126MJKP – Management jakosti a rizika

Předmět nabízí základní orientaci v terminologii a normativních dokumentech spojených s problematikou řízení kvality a managementu rizik. Problematika je aplikována do praktických příkladů řešených v rámci rozšiřovaných znalostí kancelářských aplikací. Předmět tak poskytuje navíc rozšířené praktické dovednosti pro práci s daty v současných kancelářských nástrojích.

Vyučující: