Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Aktualizace webu

14. 4. 2019
Aktivity katedry > SVOČ
14. 4. 2019
SVOČ > Fakultní kolo SVOČ 2019
6. 4. 2019
Soutěže studentů > Rozpočtujeme s Callidou 2019
24. 3. 2019
Spolupráce s praxí > Certifikace KROS 2019
24. 3. 2019
Aktivity katedry > Soutěže studentů
24. 3. 2019
Soutěže studentů > Rozpočtujeme s Callidou 2019
10. 1. 2019
Exkurze > Exkurze studentů na stavbě (126PKAN a 126PRRS)
10. 1. 2019
Exkurze > Exkurze studentů na stavbě - 2018
10. 1. 2019
Exkurze > Exkurze studentů na stavbě - 2018
9. 1. 2019
Spolupráce s praxí > Exkurze
9. 1. 2019
Exkurze > Exkurze studentů na stavbě (126PKAN a 126PRRS)
11. 12. 2018
Ostatní > Sportovní den 13.10.2010
11. 12. 2018
Ostatní > Děkanský sportovní den 7.10.2009
11. 12. 2018
Ostatní > Sportovní den 13.10.2010
11. 12. 2018
Ostatní > Děkanský sportovní den 7.10.2009

Zde se nacházíte: Home > Aktuality

Aktuality

Fakultního kola XIX. ročníku SVOČ určeného pro studenty oborů N, E a P, konaného dne 8. dubna 2019, se v naší sekci zúčastnili tři studenti, kteří se po těžkém rozhodování poroty umístili takto:

Pracovníci společnosti Callida, s.r.o. spolu s Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha připravili soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“, která tradičně proběhla na půdě K126 FSv ČVUT Praha. Soutěžní zadání (vždy převzato z praxe) připravila zkušená rozpočtářka paní Helena Kalivodová.

V kategorii středních škol dne 27. března 2019 soutěžilo devět středních škol z celého území ČR, jejichž studenti se utkali v sestavování stavebního rozpočtu.

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajišťuje dne 25. 4. 2019 pro studenty a studentky předmětu „YSSP-Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN-Kalkulace a nabídky2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4.

Kurzy celoživotního vzdělávání BIM

13. 2. 2019

Fakulty stavební ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava pořádají ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou agenturou pro stanardizaci (ČAS) společný intenzivní kurz celoživotního vzdělávání v oblasti informačního modelování staveb (BIM). Kurz je akreditován Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). První běh úvodního kurzu, na který budou navazovat další specializované kurzy, proběhne již tento březen na Fakultě stavební ČVUT. Více informací a registrační formulář na www.czvbim.cz.

V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byly pro předmět 126PKAN (Projekt kalkulace) a 126PRRS (Příprava a řízení staveb) uspořádány dne 12. 11. 2018 a 30. 11. 2018 dvě exkurze studentů Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) na stavby:

  • Administrativní budova Rohanské nábřeží v Praze 8 – Karlín
  • Bytový projekt „Element Letňany“ Praha 9

Mezinárodní kolo SVOČ určené pro studenty stavebních fakult z ČR a SR se konalo dne 17. května 2018 v Brně. Naši katedru reprezentovali v sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb Tomáš Korčák a Ondřej Lubor Horák.

V této kategorii soutěžilo osm studentských prací z pěti vysokých škol a Tomáš Korčák se umístil na prvním místě. Vzhledem k vysoké úrovni soutěžních prací je toto vítězství opravdu cenné.

Bližší info najdete na: https://svoc.fce.vutbr.cz/

V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byla pro předmět 126KN2E (kalkulace a nabídky) uspořádána dne 17. 5. 2018 exkurze studentů katedry 126 na stavbu nový bytový projekt „Element Letňany Praha 9“.