Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Aktualizace webu

24. 6. 2020
SVOČ > FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2020 – XX. ROČNÍK
24. 2. 2020
Soutěže studentů > Liga rozpočtářů 2020
24. 2. 2020
Soutěže studentů > Liga rozpočtářů 2020
24. 2. 2020
Soutěže studentů > Liga rozpočtářů 2020
20. 12. 2019
Magisterské studium > Státní závěrečná zkouška
20. 12. 2019
Patenty a užitné vzory > Ocenění na soutěži Inovace roku 2019
26. 11. 2019
Aktivity katedry > Exkurze
4. 11. 2019
Konference Management a ekonomika stavebnictví > Construction Maeconomics Conference 2019
4. 11. 2019
Konference Management a ekonomika stavebnictví > Construction Maeconomics Conference 2019
4. 11. 2019
Konference Management a ekonomika stavebnictví > Construction Maeconomics Conference 2019
4. 11. 2019
Celoživotní vzdělání > Informační modelování staveb (BIM)
4. 11. 2019
Akreditované programy > Proběhlé kurzy
4. 11. 2019
Akreditované programy > Realizované akce a reference
4. 11. 2019
Akreditované programy > Lektoři
4. 11. 2019
Akreditované programy > Aktuální kurzy

Zde se nacházíte: Home > Aktuality

Aktuality

Úspěšná aplikace patentu našeho kolegy doc. Sedláčka

24. 6. 2020
K retenční nádržím elektrárny Ledvice společnosti ČEZ byly nainstalovány čtyři bezlopatkové odvalovací turbíny PROTUR. Princip odvalovací turbíny vynalezl koncem 20. století docent Miroslav Sedláček ze Stavební fakulty ČVUT v Praze. Další odborníci se pak ujali jeho technického zdokonalení. Hlavní výhodou turbíny je schopnost pracovat na mimořádně nízkých spádech od 0,4 do 1,5 metru s různými průtoky vody. Prakticky se jedná o decentralizovaný ekologický zdroj obnovitelné energie pro venkovské oblasti.


Více informací se dozvíte v článku: https://www.cez.cz/…turbin-88165

Fakultní kolo SVOČ 2020

10. 3. 2020

Členové katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví si Vás dovolují vyzvat k účasti ve fakultním kole Studentské Vědecké Odborné Činnosti FSv ČVUT v Praze.

Soutěž je určena pro studenty z řad studijního programu SI oborů N, E a P.

Termín konání: pondělí 28. dubna 2020 od 9:00 v místnosti B473

Organizátor: Stanislav Vitásek – stanislav.vitasek@fsv.cvut.cz – B429

Leták – podrobné informace (PDF)

Šablona práce (DOC)

Úspěch našeho studenta Jana Sedláčka na IREC 2020

24. 2. 2020
V mezinárodní studentské soutěži IREC – International Real Estate Challenge 2020, která se konala ve dnech 8. 1. až 17. 1. 2020 v Itálii na Politecnico Milano, bodoval i student bakalářského programu Fakulty stavební ČVUT Jan Sedláček. Letošního ročníku se účastnilo 52 studentů z 10 evropských univerzit. Fakulta stavební ČVUT zde měla tři zástupce. Ti byli rozděleni do 11 mezinárodních týmů a každý z týmů dostal specifický úkol pro řešení jednoho města. V naprostém finále pak byl jako vítězný vybrán návrh řešení pro Dublin navržený týmem studentů z Bauhaus Universität Weimar, Politecnico Milano, Slovenské technické univerzity Bratislava a ČVUT v Praze – konkrétně Jan Sedláček. Vítězům byly předány i trofeje od RICS – Royal Institute of Chartered Surveyors. Účast studentů byla sponzorsky podpořena společností PANATTONI Czech Republic Development.

Zde naleznete tiskovou zprávu

Dne 29.1.2020 poprvé proběhla na půdě Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební, ČVUT v Praze soutěž týkající se rozpočtování pozemních staveb pro střední průmyslové a odborné školy. Tato soutěž byla vyhlášena společností ÚRS CZ a.s. ve spolupráci s Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

Úspěch v kategorii student ČEEP 2018

20. 12. 2019

V úterý 19. listopadu 2019 se v Betlémské kapli v Praze odehrál již 17. galavečer prestižní celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018.
Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podporu INICIATIVY PRŮMYSL 4.0 a programu SMART CITY, zvýšení konkurenceschop­nosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR.
Mezi oceněnými se ve studentské kategorii s cenou děkana Fakulty stavební ČVUT umístil také Ing. Jakub Kvasnica z naší katedry se svou diplomovou prací na téma „Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie v domácnostech“. Více k celé soutěži a uděleným oceněním najdete na:
 http://www.top-expo.cz/

V rámci soutěže Inovace roku 2019, pod záštitou prezidenta České republiky, náš kolega Ing. Josef Žák, Ph.D. obdržel ocenění v kategorii čestné uznání.

Dne 5.11. 2019 od 12:00 se v místnosti B 473 uskuteční již tradiční konference katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Construction Maeconomics Conference 2019. Podrobnější informace a program konference najdete v odkazu po klepnutí na více.

Jednoosý smykový přístroj (UST) je zkušební zařízení, jehož vynálezcem je člen naší katedry Ing. Josef Žák, Ph.D. ve spolupráci s dalšími dvěma kolegy Dr. James Signore – UC Berkeley a John Harvey – UC Davis. Toto zařízení se v posledních měsících podařilo dodat do pracovišť v Kanadě, Jihoafrické republice a Číně.

V rámci projektu Premiumlight Pro zaměřeného na propagaci úsporného a kvalitního osvětlení a projektu Fit-to-NZEB zaměřeného na vzdělávání v oblasti komplexních renovací budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie vás zveme na odborný seminář zaměřený na osvětlení v budovách, budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a komplexní renovace budov. Jednou z nezbytných podmínek výstavby, komplexních renovací a provozu budov je úsporné a kvalitní LED osvětlení.

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajistila dne 25. 4. 2019 pro studenty a studentky předmětu „YSSP-Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN-Kalkulace a nabídky 2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4. Celkem se zúčastnilo 28 studentů.

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s IBR Consulting, s.r.o. zajistila dne 24. 4. 2019 pro studenty a studentky magisterského oboru v předmětu KIS (Kalkulace inženýrských staveb) možnost získat osvědčení Certified Aspe Professional v základních znalostech oceňování stavební produkce dopravních staveb a dovednostech ovládání rozpočtářského programu Aspe.

Fakultního kola XIX. ročníku SVOČ určeného pro studenty oborů N, E a P, konaného dne 8. dubna 2019, se v naší sekci zúčastnili tři studenti, kteří se po těžkém rozhodování poroty umístili takto:

Pracovníci společnosti Callida, s.r.o. spolu s Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha připravili soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“, která tradičně proběhla na půdě K126 FSv ČVUT Praha. Soutěžní zadání (vždy převzato z praxe) připravila zkušená rozpočtářka paní Helena Kalivodová.

V kategorii středních škol dne 27. března 2019 soutěžilo devět středních škol z celého území ČR, jejichž studenti se utkali v sestavování stavebního rozpočtu.

Kurzy celoživotního vzdělávání BIM

13. 2. 2019

Fakulty stavební ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava pořádají ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou agenturou pro stanardizaci (ČAS) společný intenzivní kurz celoživotního vzdělávání v oblasti informačního modelování staveb (BIM). Kurz je akreditován Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). První běh úvodního kurzu, na který budou navazovat další specializované kurzy, proběhne již tento březen na Fakultě stavební ČVUT. Více informací a registrační formulář na www.czvbim.cz.

V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byly pro předmět 126PKAN (Projekt kalkulace) a 126PRRS (Příprava a řízení staveb) uspořádány dne 12. 11. 2018 a 30. 11. 2018 dvě exkurze studentů Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) na stavby:

  • Administrativní budova Rohanské nábřeží v Praze 8 – Karlín
  • Bytový projekt „Element Letňany“ Praha 9