Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Aktualizace webu

21. 12. 2016
Bakalářské studium > Zápis odborné praxe a přihláška k bakalářské práci
24. 11. 2016
Magisterské studium > Diplomová práce
17. 11. 2016
Spolupráce s praxí > Exkurze
17. 11. 2016
Exkurze > Exkurse v Paroplynové části elektrárny Počerady
9. 6. 2016
Aktuální kurzy > Znalecké posudky
9. 6. 2016
Aktuální kurzy > Kalkulace nákladů životního cyklu
9. 6. 2016
Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy
9. 6. 2016
Aktuální kurzy > Náklady životního cyklu
9. 6. 2016
SVOČ > Mezinárodní kolo SVOČ 2016
8. 6. 2016
SVOČ > Mezinárodní kolo SVOČ 2016
6. 6. 2016
Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy
6. 6. 2016
Aktuální kurzy > Informační modelování budov (BIM)
6. 6. 2016
Celoživotní vzdělání > Lektoři
6. 6. 2016
Celoživotní vzdělání > Lektoři
6. 6. 2016
Celoživotní vzdělání > Základní informace

Zde se nacházíte: Home > Aktuality

Aktuality

Exkurze studentů na stavbě (pro předměty 126PKAN a 126PRS)

29. 11. 2016

V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byla pro předměty 126PKAN (projekt KAN) a 126PRS (Příprava a řízení staveb) uspořádána dne 22. 11. a 24. 11. 2016 exkurze studentů katedry 126 na stavbu: „Rekonstrukce bytového domu KOVÁKŮ č. p. 1192, Praha 5“.

Exkurzi doprovázeli: p. Vladislav Vondra – technický dozor investora a zástupce zhotovitele GEOSAN GROUP p. Martin Smutný – vedoucí střediska a p. Václav Šiška – stavbyvedoucí

Odborný výklad byl zaměřen na provádění a rozpočtování rekonstrukcí staveb, správného zpracování výkazu výměr pro položky rozpočtu, dále pak na přípravu a řízení staveb (smluvní vztahy, kalkulace zařízení staveniště, zábory stavby, DIR, vedení stavebního deníku, změnové listy).

Exkurze se zúčastnilo ve dvou dnech 40 studentů z oboru bakalářského studia Management a ekonomika ve stavebnictví.

Ing. Dana Čápová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

Mezinárodní kolo SVOČ určené pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, se konalo dne 11. května 2016 v Praze.

V mezinárodním kole SVOČ nás reprezentovala vítězka fakultního kola Bc. Martina Vrbická, její odborným garantem byla Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. a Bc. Jiří Šindelář, odborný garant Ing. Petr Matějka (Bc. Lukáš Koleňák se z účasti omluvil). V naší sekci soutěžilo jedenáct studentských prací, z šesti vysokých škol České a Slovenské republiky.

Fakultní kolo SVOČ (XVII.ročník) v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ určené pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, se konalo dne 11. dubna 2016.

Pracovníci společnosti Callida, s.r.o. spolu s Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha připravili soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“, která již tradičně proběhla na K126 ČVUT Praha.

V kategorii středních škol dne 6. 4. 2016 soutěžilo dvanáct středních škol z celého území ČR, jejichž studenti se utkali v sestavování stavebního rozpočtu. Studenti si současně prohlédli prostory ČVUT Praha pro možnost studia na VŠ.

V kategorii vysokých škol dne 7. 4. 2016 studenti soutěžili ve znalostech v oblasti rozpočtování a kalkulací stavebních prací. Soutěžili studenti ČVUT Praha a VUT Brno, vždy po sedmi studentech …

V sobotu 26. března 2016 pořádala katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha exkurzi pro Sbor dobrovolných hasičů Semily I., a to pro děti ve věku 13 – 16 let. Při dopolední exkurzi stavební fakulty si děti prohlédly laboratoř technickoekono­mického rozhodování (k126), ateliér v budově D, posluchárny, laboratoře a model vodního kanálu pro olympijské hry v brazilském Riu de Janeiro.

Exkurze byla ukončena prohlídkou studentské stavby AIR House a Národní technické knihovny.

Soutěž Rozpočtujeme s Callidou se blíží

17. 3. 2016

Rozpočtujeme s Callidou, tak se jmenuje soutěž pro studenty, která si už nastálo našla místo v jarním kalendáři akcí středních a vysokých škol. Toto klání studentů pravidelně pořádá společnost Callida, s. r. o. ve spolupráci s katedrou 126 Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha. Letos se koná již 21. ročník. Soutěž je rozdělená do dvou kategorií.

Ve středu 6. 4. 2016 se utkají střední školy z celé České republiky. V tomto ročníku středoškoláci poměří své znalosti při sestavování či kontrole stavebního rozpočtu stavebních prací.

Den na to, 7. 4. 2016, své znalosti z oblasti rozpočtování prověří vysokoškolští studenti ČVUT Praha a VUT Brno. Soutěžit bude 7 vybraných studentů z každé z VŠ. Soutěžní zadání připravuje společnost Callida, která poskytuje SW pro oceňování stavební produkce Eurocalc pro výuku našich studentů zdarma. Letos nově vzdáleným přístupem, který umožní studentům práci na rozpočtech i mimo učebnu katedry.

Členové Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví pro Vás pořádají a dovolují si Vás pozvat a vyzvat k účasti v XVII. kole fakultní soutěže Studentské Vědecké Odborné Činnosti FS ČVUT v Praze.

Termín konání: Pondělí 11. dubna 2016 od 9:30 v místnosti č. B473

Soutěž je určena pro studenty a studentské týmy z řad studentů studijního programu SI oborů E, P, N a S.

Vzorové projekty nájemního bydlení pro seniory

23. 2. 2016

Členové katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví se podíleli ve spolupráci s fakultou architektury ČVUT na řešení projektu s názvem Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry.

Výsledky projektu byly prezentovány dne 3.12.2015 na akci pořádané MMR pro zástupce členů V4 s názvem Setkání odborníků odpovědných za bydlení a seminář Finanční podpora v zemích V4 se zvláštním zaměřením na seniory.

Další prezentace výsledků proběhla 25.2.2016 v Ostravě na konferenci Regenerace bytových domů – Dynamika proměn bydlení 2016.

Řešitelský tým z katedry ekonomiky a řízení tvořili:

  • Ing. Dana Čápová, Ph.D.
  • doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D.
  • Ing. Petr Kalčev, Ph.D.
  • doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
  • Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.