Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Aktualizace webu

10. 9. 2019
Magisterské studium > Informace, studijní plán
10. 9. 2019
Magisterské studium > Informace, studijní plán
10. 9. 2019
Bakalářské studium > Informace, studijní plán
10. 9. 2019
Bakalářské studium > Informace, studijní plán
10. 9. 2019
Magisterské studium > Informace, studijní plán
10. 9. 2019
Magisterské studium > Informace, studijní plán
4. 9. 2019
Patenty a užitné vzory > Jednoosý smykový přístroj (UST)
4. 9. 2019
Patenty a užitné vzory > Jednoosý smykový přístroj (UST)
4. 9. 2019
Patenty a užitné vzory > Jednoosý smykový přístroj (UST)
4. 9. 2019
Patenty a užitné vzory > Jednoosý smykový přístroj (UST)
4. 9. 2019
Věda a výzkum > Patenty a užitné vzory
4. 9. 2019
Věda a výzkum > Patenty a užitné vzory
17. 6. 2019
Celoživotní vzdělání > Lektoři
17. 6. 2019
Celoživotní vzdělání > Základní informace
16. 6. 2019
Aktivity katedry > Exkurze

Zde se nacházíte: Home > Aktuality

Aktuality

Jednoosý smykový přístroj (UST) je zkušební zařízení, jehož vynálezcem je člen naší katedry Ing. Josef Žák, Ph.D. ve spolupráci s dalšími dvěma kolegy Dr. James Signore – UC Berkeley a John Harvey – UC Davis. Toto zařízení se v posledních měsících podařilo dodat do pracovišť v Kanadě, Jihoafrické republice a Číně.

V rámci projektu Premiumlight Pro zaměřeného na propagaci úsporného a kvalitního osvětlení a projektu Fit-to-NZEB zaměřeného na vzdělávání v oblasti komplexních renovací budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie vás zveme na odborný seminář zaměřený na osvětlení v budovách, budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a komplexní renovace budov. Jednou z nezbytných podmínek výstavby, komplexních renovací a provozu budov je úsporné a kvalitní LED osvětlení.

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajistila dne 25. 4. 2019 pro studenty a studentky předmětu „YSSP-Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN-Kalkulace a nabídky 2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4. Celkem se zúčastnilo 28 studentů.

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s IBR Consulting, s.r.o. zajistila dne 24. 4. 2019 pro studenty a studentky magisterského oboru v předmětu KIS (Kalkulace inženýrských staveb) možnost získat osvědčení Certified Aspe Professional v základních znalostech oceňování stavební produkce dopravních staveb a dovednostech ovládání rozpočtářského programu Aspe.

Fakultního kola XIX. ročníku SVOČ určeného pro studenty oborů N, E a P, konaného dne 8. dubna 2019, se v naší sekci zúčastnili tři studenti, kteří se po těžkém rozhodování poroty umístili takto:

Pracovníci společnosti Callida, s.r.o. spolu s Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha připravili soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“, která tradičně proběhla na půdě K126 FSv ČVUT Praha. Soutěžní zadání (vždy převzato z praxe) připravila zkušená rozpočtářka paní Helena Kalivodová.

V kategorii středních škol dne 27. března 2019 soutěžilo devět středních škol z celého území ČR, jejichž studenti se utkali v sestavování stavebního rozpočtu.

Kurzy celoživotního vzdělávání BIM

13. 2. 2019

Fakulty stavební ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava pořádají ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou agenturou pro stanardizaci (ČAS) společný intenzivní kurz celoživotního vzdělávání v oblasti informačního modelování staveb (BIM). Kurz je akreditován Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). První běh úvodního kurzu, na který budou navazovat další specializované kurzy, proběhne již tento březen na Fakultě stavební ČVUT. Více informací a registrační formulář na www.czvbim.cz.

V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byly pro předmět 126PKAN (Projekt kalkulace) a 126PRRS (Příprava a řízení staveb) uspořádány dne 12. 11. 2018 a 30. 11. 2018 dvě exkurze studentů Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) na stavby:

  • Administrativní budova Rohanské nábřeží v Praze 8 – Karlín
  • Bytový projekt „Element Letňany“ Praha 9