Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Aktualizace webu

13. 3. 2018
Spolupráce s praxí > Certifikace KROS 2018
30. 1. 2018
Aktivity katedry > Soutěže studentů
30. 1. 2018
Soutěže studentů > Rozpočtujeme s Callidou 2018
9. 1. 2018
Magisterské studium > Státní závěrečná zkouška
3. 12. 2017
Spolupráce se zahraničím > Národní workshop k projektu Fit-to-NZEB v Praze
17. 11. 2017
Magisterské studium > Diplomová práce
17. 11. 2017
Bakalářské studium > Bakalářská práce
1. 11. 2017
Magisterské studium > Diplomová práce
31. 10. 2017
Doktorské studium > Školitelé K126
26. 10. 2017
Magisterské studium > Diplomová práce
11. 9. 2017
Magisterské studium > Informace, studijní plán
11. 9. 2017
Bakalářské studium > Informace, studijní plán
11. 9. 2017
Magisterské studium > Informace, studijní plán
11. 9. 2017
Výuka > Základní podmínky
11. 9. 2017
Bakalářské studium > Informace, studijní plán

Zde se nacházíte: Home > Aktuality

Aktuality

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajišťuje dne 19. 4. 2018 pro studenty předmětu „YSSP – Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN – Kalkulace a nabídky 2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4.

BIM Summit 2018

7. 3. 2018

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví srdečně zve na živý přenos z konference 4th European BIM Summit 2018. Téma je informační modelování staveb (BIM). Koná se ve čtvrtek 8.3. od 10:00 do 18:00 v nově zrekonstruovaných prostorách čítárny. Více informací na http://europeanbimsummit.com/en/programa/

Fakultní kolo SVOČ 2018

7. 3. 2018

Členové katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví si Vás dovolují vyzvat k účasti v XVIII. fakultním kole Studentské Vědecké Odborné Činnosti FSv ČVUT v Praze.

Soutěž je určena pro studenty z řad studijního programu SI oborů N, E a P.

Termín konání: pondělí 9. dubna 2018 od 9:00 v místnosti B473

Organizátor: Stanislav Vitásek – stanislav.vitasek@fsv.cvut.cz – B429

V kategorii vysokých škol proběhne dne 28. 3. 2018 již 23. ročník soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“. Soutěže se účastní studenti a studentky nejen z FS ČVUT, z FS VUT Brno ale i z VŠTE České Budějovice, kteří poměří své znalosti v oblasti rozpočtování a kalkulací stavebních prací. V den soutěže je připraven doprovodný program složený z přednášek od partnerů dané akce.

Podpis Memoranda mezi děkankou FSv a ČSSZ

20. 12. 2017

Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební a Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Za FSv: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka

Za ČSSZ: Ing. Jan Halíř, ředitel sekce ekonomicko-správní

Podpisu se účastnili zástupci a vedení Katedry architektury (doc. Ing. arch. L. Knytl, Ing. Arch. J. Šabart) a Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (doc. Ing. R. Schneiderová Heralová, Ph.D., doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.).

Současný vývoj společnosti je charakterizován využíváním příležitostí všeho druhu. S tímto podtextem se nabídla příležitost spolupráce na bázi víceoborového zaměření mezi vybranými pracovišti ČVUT a ČSSZ. Multioborové spolupráce přinášejí výsledky, které jsou v jiných případech nedosažitelné. Jako forma kooperace bylo zvoleno memorandum pro svoji jednoduchou právní nezávaznost. Nevyplývají z něho žádné finanční ani jiné zdrojové závazky a je postaveno čistě na rovném partnerství obou stran a dobré vůli. Do Memoranda jsou zapojeny pracoviště Katedry architektury a Katedry ekonomika a řízení ve stavebnictví. Jako předmět spolupráce je možné jmenovat následující aktivity:

  • výzkumná činnost v oblasti staveb, architektury, provozu a nákladovosti budov veřejné správy,
  • konzultační činnost pro správu dat,
  • sjednocování výrazových prostředků pro objekty veřejné správy,
  • hledání efektivních cest správy majetkového portfolia,
  • řešení architektonických otázek užívání objektů veřejné správy.

Současně s praxí může uzavřené Memorandum podporovat také pedagogickou činnost na Stavební fakultě ČVUT. Jako forma realizace je vhodné definovat témata pro zpracování semestrálních, bakalářských nebo diplomových prací v rámci bakalářského a magisterského studia. Výkonový potenciál skrytý v této oblasti je vhodné využít a realizovat tím účelné propojení výuky s praxí. Řešení praktických problémů je tomto ohledu vždy cenné a rámec uzavřeného Memoranda je vhodným prostředkem. 

První listopadový den se na stavební fakultě ČVUT v Praze uskutečnil Národní workshop k představení mezinárodního projektu Fit-to-NZEB.

Mezinárodní kolo SVOČ určené pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, se konalo dne 23. května 2017 v Košicích.

V mezinárodním kole SVOČ nás reprezentoval vítěz fakultního kola Bc. Vinh Phu Vu, jeho odborným garantem byla Ing. Jaroslava Tománková, PhD. a Kateřina Moslerová, odborný garant Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajistila dne 3. 5. 2017 studentům a studentkám předmětu „YSSP – Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN – Kalkulace a nabídky 2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4.

Fakultního kola XVIII. ročníku SVOČ určeného pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, konaného dne 27. dubna 2017, se v naší sekci zúčastnili čtyři studenti …

Ve dnech 28. 3. a 30. 3. se konal ve spolupráci se společností Callida s.r.o. již 22. ročník tradiční soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“ na půdě Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT. Soutěžní zadání připravila zkušená rozpočtářka s více než dvacetiletou praxí v oboru p. Helena Kalivodová.

Soutěže se zúčastnili studenti a studentky nejen vysokých škol, ale i středních škol. Společně navštívili připravený kulturní program ve Studiu Ypsilon a ve Švandově divadle.

V kategorii středních škol dne 30. 3. soutěžilo deset středních škol z celé ČR. Studenti a studentky měli zároveň možnost si prohlédnout i prostory Fakulty stavební. …

Členové Katedry Ekonomiky a řízení stavebnictví pro Vás pořádají a dovolují si Vás pozvat a vyzvat k účasti v XVII. kole fakultní soutěže Studentské Vědecké Odborné Činnosti FS ČVUT v Praze.

Termín konání: Čtvrtek 27.dubna 2017 od 14:00 v místnosti č. B473

Soutěž je určena pro studenty a studentské týmy z řad studentů studijního programu SI oborů N, E, P a S.

Přednáška Prof. Charl de Villiers

13. 3. 2017

Dne 27.10.2016 naši katedru navštívil Prof.Charl de Villiers z University of Auckland z Nového Zélandu. Na této univerzitě je Charl profesorem účetnictví na Graduate School of management; Faculty of Business and Management.

Součástí jeho návštěvy byla přednáška na téma „CSR: The EU Directive on the Disclosure of Non-Financial and Diversity Information and Integrated Reporting“. Přednášku je možné si stáhnout zde.

Přednáška byla prezentována v rámci předmětu „126ECMA – Economics and Management“.