Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Aktualizace webu

10. 1. 2019
Exkurze > Exkurze studentů na stavbě (126PKAN a 126PRRS)
10. 1. 2019
Exkurze > Exkurze studentů na stavbě - 2018
10. 1. 2019
Exkurze > Exkurze studentů na stavbě - 2018
9. 1. 2019
Spolupráce s praxí > Exkurze
9. 1. 2019
Exkurze > Exkurze studentů na stavbě (126PKAN a 126PRRS)
11. 12. 2018
Ostatní > Sportovní den 13.10.2010
11. 12. 2018
Ostatní > Děkanský sportovní den 7.10.2009
11. 12. 2018
Ostatní > Sportovní den 13.10.2010
11. 12. 2018
Ostatní > Děkanský sportovní den 7.10.2009
25. 7. 2018
Fit-to-NZEB > Národní workshop k projektu Fit-to-NZEB v Praze
25. 7. 2018
Fit-to-NZEB > Mezinárodní meeting k projektu Fit-to-NZEB
25. 7. 2018
Fit-to-NZEB > Mezinárodní meeting k projektu Fit-to-NZEB
13. 7. 2018
Spolupráce se zahraničím > Fit-to-NZEB
13. 7. 2018
Spolupráce se zahraničím > Fit-to-NZEB
13. 7. 2018
Fit-to-NZEB > Mezinárodní meeting k projektu Fit-to-NZEB

Zde se nacházíte: Home > Aktuality

Aktuality

Kurzy celoživotního vzdělávání BIM

13. 2. 2019

Fakulty stavební ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava pořádají ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou agenturou pro stanardizaci (ČAS) společný intenzivní kurz celoživotního vzdělávání v oblasti informačního modelování staveb (BIM). Kurz je akreditován Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). První běh úvodního kurzu, na který budou navazovat další specializované kurzy, proběhne již tento březen na Fakultě stavební ČVUT. Více informací a registrační formulář na www.czvbim.cz.

V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byly pro předmět 126PKAN (Projekt kalkulace) a 126PRRS (Příprava a řízení staveb) uspořádány dne 12. 11. 2018 a 30. 11. 2018 dvě exkurze studentů Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) na stavby:

  • Administrativní budova Rohanské nábřeží v Praze 8 – Karlín
  • Bytový projekt „Element Letňany“ Praha 9

Mezinárodní kolo SVOČ určené pro studenty stavebních fakult z ČR a SR se konalo dne 17. května 2018 v Brně. Naši katedru reprezentovali v sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb Tomáš Korčák a Ondřej Lubor Horák.

V této kategorii soutěžilo osm studentských prací z pěti vysokých škol a Tomáš Korčák se umístil na prvním místě. Vzhledem k vysoké úrovni soutěžních prací je toto vítězství opravdu cenné.

Bližší info najdete na: https://svoc.fce.vutbr.cz/

V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byla pro předmět 126KN2E (kalkulace a nabídky) uspořádána dne 17. 5. 2018 exkurze studentů katedry 126 na stavbu nový bytový projekt „Element Letňany Praha 9“.

Pracovníci společnosti Callida, s.r.o. spolu s Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha připravili soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“, která již tradičně proběhla na K126 ČVUT Praha. Soutěžní zadání (vždy převzato z praxe) připravila zkušená rozpočtářka paní Helena Kalivodová.

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajišťuje dne 19. 4. 2018 pro studenty předmětu „YSSP – Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN – Kalkulace a nabídky 2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4.

BIM Summit 2018

7. 3. 2018

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví srdečně zve na živý přenos z konference 4th European BIM Summit 2018. Téma je informační modelování staveb (BIM). Koná se ve čtvrtek 8.3. od 10:00 do 18:00 v nově zrekonstruovaných prostorách čítárny. Více informací na http://europeanbimsummit.com/en/programa/

Fakultní kolo SVOČ 2018

7. 3. 2018

Členové katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví si Vás dovolují vyzvat k účasti v XVIII. fakultním kole Studentské Vědecké Odborné Činnosti FSv ČVUT v Praze.

Soutěž je určena pro studenty z řad studijního programu SI oborů N, E a P.

Termín konání: pondělí 9. dubna 2018 od 9:00 v místnosti B473

Organizátor: Stanislav Vitásek – stanislav.vitasek@fsv.cvut.cz – B429

V kategorii vysokých škol proběhne dne 28. 3. 2018 již 23. ročník soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“. Soutěže se účastní studenti a studentky nejen z FS ČVUT, z FS VUT Brno ale i z VŠTE České Budějovice, kteří poměří své znalosti v oblasti rozpočtování a kalkulací stavebních prací. V den soutěže je připraven doprovodný program složený z přednášek od partnerů dané akce.

Podpis Memoranda mezi děkankou FSv a ČSSZ

20. 12. 2017

Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební a Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Za FSv: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka

Za ČSSZ: Ing. Jan Halíř, ředitel sekce ekonomicko-správní

Podpisu se účastnili zástupci a vedení Katedry architektury (doc. Ing. arch. L. Knytl, Ing. Arch. J. Šabart) a Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (doc. Ing. R. Schneiderová Heralová, Ph.D., doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.).

Současný vývoj společnosti je charakterizován využíváním příležitostí všeho druhu. S tímto podtextem se nabídla příležitost spolupráce na bázi víceoborového zaměření mezi vybranými pracovišti ČVUT a ČSSZ. Multioborové spolupráce přinášejí výsledky, které jsou v jiných případech nedosažitelné. Jako forma kooperace bylo zvoleno memorandum pro svoji jednoduchou právní nezávaznost. Nevyplývají z něho žádné finanční ani jiné zdrojové závazky a je postaveno čistě na rovném partnerství obou stran a dobré vůli. Do Memoranda jsou zapojeny pracoviště Katedry architektury a Katedry ekonomika a řízení ve stavebnictví. Jako předmět spolupráce je možné jmenovat následující aktivity:

  • výzkumná činnost v oblasti staveb, architektury, provozu a nákladovosti budov veřejné správy,
  • konzultační činnost pro správu dat,
  • sjednocování výrazových prostředků pro objekty veřejné správy,
  • hledání efektivních cest správy majetkového portfolia,
  • řešení architektonických otázek užívání objektů veřejné správy.

Současně s praxí může uzavřené Memorandum podporovat také pedagogickou činnost na Stavební fakultě ČVUT. Jako forma realizace je vhodné definovat témata pro zpracování semestrálních, bakalářských nebo diplomových prací v rámci bakalářského a magisterského studia. Výkonový potenciál skrytý v této oblasti je vhodné využít a realizovat tím účelné propojení výuky s praxí. Řešení praktických problémů je tomto ohledu vždy cenné a rámec uzavřeného Memoranda je vhodným prostředkem. 

První listopadový den se na stavební fakultě ČVUT v Praze uskutečnil Národní workshop k představení mezinárodního projektu Fit-to-NZEB.