Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Aktualizace webu

11. 9. 2017
Magisterské studium > Informace, studijní plán
11. 9. 2017
Bakalářské studium > Informace, studijní plán
11. 9. 2017
Magisterské studium > Informace, studijní plán
11. 9. 2017
Výuka > Základní podmínky
11. 9. 2017
Bakalářské studium > Informace, studijní plán
11. 9. 2017
Výuka > Základní informace
11. 9. 2017
Výuka > Základní informace
12. 7. 2017
Aktivity katedry > SVOČ
12. 7. 2017
SVOČ > Mezinárodní kolo SVOČ 2017
28. 6. 2017
Spolupráce s praxí > Certifikace KROS 2017
22. 5. 2017
SVOČ > Fakultní kolo SVOČ 2017
4. 5. 2017
SVOČ > Fakultní kolo SVOČ 2017
10. 4. 2017
Aktivity katedry > Soutěže studentů
10. 4. 2017
Soutěže studentů > Rozpočtujeme s Callidou 2017
28. 3. 2017
Aktivity katedry > SVOČ

Zde se nacházíte: Home > Aktuality

Aktuality

Mezinárodní kolo SVOČ určené pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, se konalo dne 23. května 2017 v Košicích.

V mezinárodním kole SVOČ nás reprezentoval vítěz fakultního kola Bc. Vinh Phu Vu, jeho odborným garantem byla Ing. Jaroslava Tománková, PhD. a Kateřina Moslerová, odborný garant Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajistila dne 3. 5. 2017 studentům a studentkám předmětu „YSSP – Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN – Kalkulace a nabídky 2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4.

Fakultního kola XVIII. ročníku SVOČ určeného pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, konaného dne 27. dubna 2017, se v naší sekci zúčastnili čtyři studenti …

Ve dnech 28. 3. a 30. 3. se konal ve spolupráci se společností Callida s.r.o. již 22. ročník tradiční soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“ na půdě Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT. Soutěžní zadání připravila zkušená rozpočtářka s více než dvacetiletou praxí v oboru p. Helena Kalivodová.

Soutěže se zúčastnili studenti a studentky nejen vysokých škol, ale i středních škol. Společně navštívili připravený kulturní program ve Studiu Ypsilon a ve Švandově divadle.

V kategorii středních škol dne 30. 3. soutěžilo deset středních škol z celé ČR. Studenti a studentky měli zároveň možnost si prohlédnout i prostory Fakulty stavební. …

Členové Katedry Ekonomiky a řízení stavebnictví pro Vás pořádají a dovolují si Vás pozvat a vyzvat k účasti v XVII. kole fakultní soutěže Studentské Vědecké Odborné Činnosti FS ČVUT v Praze.

Termín konání: Čtvrtek 27.dubna 2017 od 14:00 v místnosti č. B473

Soutěž je určena pro studenty a studentské týmy z řad studentů studijního programu SI oborů N, E, P a S.

Přednáška Prof. Charl de Villiers

13. 3. 2017

Dne 27.10.2016 naši katedru navštívil Prof.Charl de Villiers z University of Auckland z Nového Zélandu. Na této univerzitě je Charl profesorem účetnictví na Graduate School of management; Faculty of Business and Management.

Součástí jeho návštěvy byla přednáška na téma „CSR: The EU Directive on the Disclosure of Non-Financial and Diversity Information and Integrated Reporting“. Přednášku je možné si stáhnout zde.

Přednáška byla prezentována v rámci předmětu „126ECMA – Economics and Management“.

Fakulta se stala členem v asociaci ASC (více informací zde). Naši studenti zároveň fakultu reprezentovali na soutěži v anglickém Readingu.

Exkurze studentů na stavbě (pro předměty 126PKAN a 126PRS)

29. 11. 2016

V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byla pro předměty 126PKAN (projekt KAN) a 126PRS (Příprava a řízení staveb) uspořádána dne 22. 11. a 24. 11. 2016 exkurze studentů katedry 126 na stavbu: „Rekonstrukce bytového domu KOVÁKŮ č. p. 1192, Praha 5“.

Exkurzi doprovázeli: p. Vladislav Vondra – technický dozor investora a zástupce zhotovitele GEOSAN GROUP p. Martin Smutný – vedoucí střediska a p. Václav Šiška – stavbyvedoucí

Odborný výklad byl zaměřen na provádění a rozpočtování rekonstrukcí staveb, správného zpracování výkazu výměr pro položky rozpočtu, dále pak na přípravu a řízení staveb (smluvní vztahy, kalkulace zařízení staveniště, zábory stavby, DIR, vedení stavebního deníku, změnové listy).

Exkurze se zúčastnilo ve dvou dnech 40 studentů z oboru bakalářského studia Management a ekonomika ve stavebnictví.

Ing. Dana Čápová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.