anotace:

Účast na cvičeních povinná (max. 2 neomluvené absence).

program přednášek:

program cvičení:

požadavky k zakončení předmětu:

doporučená literatura: