K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Studentská konference Management a ekonomika stavebnictví 2021

4.listopadu 2021 (čtvrtek) od 9:00 proběhl již 12.ročník studentské vědecké konference Management a ekonomika stavebnictví 2021 (Construction Maeconomics 2021). Na konferenci byly prezentovány výsledky výzkumu mladých inženýrů studujících v doktorském programu Stavební management a inženýring, na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Program konference:

Název příspěvkuPrezentující
Prezence účastníků 
Zahájení konference, informace z oborové rady, projekty řešené na školicím pracovišti, SGS 2022prof. Schneiderová Heralová
UTILIZATION OF UML MODELING IN CONSTRUCTION PROCUREMENTIng. Martin Stránský
The state of national innovation – a case of czech republic and germanyIng. Ulrike Michel-Schneider
Possibilities of using multi-criteria analysis in the preparation of transport structuresIng. Pavel Krupík
INFLUENCE OF PROPERTY AND FACILITY MANAGEMENT ON BUILDING SUSTAINABILITYIng. Kateřina Eklová
The rise of contour crafting 3D-printing technologyIng. arch. Andrea Palazzo
Research on energy-economic modelsIng. Jakub Kvasnica
Influence of BIM on financing construction projects – case studyIng. Matouš Kosina
Curreent state of bim connection in brownfieldsIng. Veronika Malinová
Energy communities as a way to reduce energy povertyIng. Jan Pojar
LANDLORD-TENANT PROBLEM IF THE MUNICIPALITY IS THE LANDLORDIng. Michal Bačovský
Structure of positive energy districtsIng. Kateřina Válková
Issues of graphical data transfer using ifcIng. Vojtěch Starý
Software for working with data in a construction companyIng. Lukáš Rudl
DISKUSE 
Ukončení konference, shrnutí 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: