K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Projekt DoubleDecker

České vysoké učení technické v Praze a Fakulta stavební je prostřednictvím Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví partnerem projektu DoubleDecker, který se realizuje společně v České republice i na Slovensku. Projekt byl vytvořen jako reakce na nastupující změnu, která se očekává ve stavebním sektoru. 

České stavitelství bude muset reagovat na nedostatek výrobních kapacit, přerušení dodavatelských řetězců, bude se hledat řešení cenové nedostupnosti bydlení, zejména pro mladé lidi. Tlak na transformaci je dále vytvářen měnícími se trendy posledních let, především v technologické a společenské oblasti.

Hlavním cílem projektu DoubleDecker je vytvoření strategického podkladu pro transformaci stavebnictví. Projekt bude mít dvě základní fáze, během první se připraví Status-quo analýza a ve druhé fázi se budou vytvářet Národní plány rozvoje (Roadmap). Příprava uvedených strategických dokumentů bude probíhat intenzivně během následujících měsíců a dokončena bude v březnu roku 2024.

Podrobnější informace jsou dostupné na webové stránce projektu:

https://database.craftedu.eu/cs

Koncept Národní analýzy současného stavu

V rámci projektu byl zpracován koncept Národní analýzy současného stavu (SQA) České republiky, která zaznamenala mimo jiné klesající zaměstnanost, stagnaci produktivity, pomalý nástup digitalizace, orientaci většiny firem na krátkodobé cíle a obavu o počty nových absolventů a přípravu mladé generaci za odcházející odborníky.

Materiál je dostupný na: https://database.craftedu.eu/cs/vystupy
a to v české (D2.2 Draft SQA_CZ.pdf) a anglické (D2.2 Draft SQA_CZ (EN).pdf) verzi.

Dne 24. ledna v Praze proběhlo první setkání Národní kvalifikační platformy v rámci implementace projektu DoubleDecker. Účastnici prodiskutovali obsah zpracovávané národní „status quo“ analýzy odborného vzdělávání stavebních profesí v oblasti energetické náročnosti budov a současné překážky v oblasti vývoje stavebního odborného vzdělávání.

Dne 17. dubna 2023 proběhl 1. workshop projektu DoubleDecker, který byl zaměřený primárně na učňovské a odborné školství. Během projektu byli účastníci seznámeni s projektem DoubleDecker a konfrontováni s dalšími aktivitami v rámci ČR. Během workshopu proběhla diskuse nad dostupnými objektivizovanými daty a jejich zdroji, dále byl diskutován stav a potřeby současného stavebnictví.

Dne 22. května proběhne 2. workshop projektu DoubleDecker, který se bude zaměřovat především na vysoké školství.


Koordinátor projektu:

  • SEVEn, The Energy Efficiency Center

Partneři projektu:

  • ViaEuropa, Competence Centre s.r.o. 
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Česká rada pro šetrné budovy
  • Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Project 101077450 — LIFE21-CET-BUILDSKILLS-DoubleDecker

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: