K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Iva Zelenková

místnost: B418
telefon: 22435 4521
e-mail: iva.zelenkova@fsv.cvut.cz

vyučované předměty: