K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Zbyněk Škoda

místnost: B468a
telefon: 
e-mail: zbynek.skoda@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: