K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.

místnost: B429
telefon: 22435 4526
e-mail: stanislav.vitasek@fsv.cvut.cz

bio:

Stanislav Vitásek je absolventem doktorského programu Stavební management a inženýring spadající pod Katedru ekonomiky a řízení na Fakultě stavební (FSv) ČVUT. Na začátku své stavební praxe působil jako rozpočtář/kalkulant na volné noze prostřednictvím živnostenského oprávnění, kterou stále příležitostně provozuje. V letech 2016 – 2017 působil ve stavební společnosti Kaláb, s.r.o. na pozici Construction Foreman, kde po ukončení výstavby residenčního projektu přešel do nadnárodního stavebního korporátu Skanska, a.s., kam nastoupil na VDC (Virtual Design Construction) oddělení jako specialista v oblasti digitalizace Cost Managementu. Od roku 2020 řídí proces implementace metody BIM ve státní organizaci Správa železnic na pozici BIM manažera.

Zároveň je od roku 2015 součástí Katedry ekonomiky a řízení při FSv, kde se zabývá výukou předmětů spojenými s oceňováním stavební produkce. V rámci vědecké činnosti na fakultě je zapojený do řešení výzkumných projektů v oblasti stavební ekonomiky a digitalizace Cost Managementu pomocí metody BIM. Je autorem řady odborných článků a knih.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 12:00 – 14:00

Čtvrtek: 12:00 – 14:00

Pátek:

vyučované předměty: