K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Petr Kalčev, Ph.D.

místnost: B427
telefon: 22435 4513
e-mail: petr.kalcev@fsv.cvut.cz

bio:

Ing. Petr Kalčev, Ph.D., působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze od roku 2006. Zároveň byl na pozici auditora v několika konzultačních společnostech věnující se energetickému poradenství. Nyní působí jako produktový manažer v mezinárodní energetické společnosti. Hlavní výukovou aktivitou jsou předměty věnující se stavební ekonomice a managementu. Je spoluřešitelem několika projektů TAČR. V neposlední řadě jsou odborné znalosti uplatňovány při zpracování expertních posudků.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 14:30 – 16:00

Čtvrtek:

Pátek:

vyučované předměty: