K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Martin Stránský

místnost: B430
telefon: 
e-mail: martin.stransky@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: