K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Martin Čásenský, CSc.

místnost: B420a
telefon: 22435 4818
e-mail: martin.casensky@fsv.cvut.cz

bio:

Vystudoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze – obor ekonomika a řízení stavebnictví. Titul stavebního inženýra získal v roce 1981. Zde také získal vědeckou hodnost CSc. v oboru odvětvová ekonomika v roce 1995 za obhájení kandidátské práce “Expertní systémy v řízení stavebních firem”.

Od roku 1981 průběžně pracoval ve firmách ARMABETON Praha; Československá obchodní a průmyslová komora, Dun&Bradstreet ČR a Tanger, s.r.o..

Od roku 2004 je členem katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví fakulty stavební ČVUT v Praze. Vyučuje(val) v češtině předměty – Teorie řízení; Finanční řízení; Financování, investování a kontrakty, Management podniku; Management stavební firmy. V angličtině – předměty Economics, Economics and Management. Souběžně vyučoval na Masarykově ústavu vyšších studií předmět – Developerské projekty.

Publikoval v různých časopisech a publikacích a je členem posuzovatelů britského vydavatelství Emerald Literati Network. Editor několika českých i zahraničních publikací.

Senior Fellow britského think tanku “BEST – Built Environment Shaping Tomorrow”.

Oblast zájmu – řízení firem, ICT, AI, Project Management, Construction Management, Sustainable Management, Real Estate Management

Člen týmu ustaveného k řešení vzájemné evropské metodologie – Life cycle costing (LCC) as a contribution to suistainable construction: a common metodology – No. 30-CE-0043513/00–47. Tým byl sestaven poradenskou firmou DAVIS LANGDON z Londýna na základě požadavku Evropské komise (2006 – 2008).

Zúčastnil se řady výukových programů, akademických akcí byl a je členem několika organizačních a vědeckých výborů zahraničních konferencí a sympozií.

Spoluorganizoval mezinárodní konferenci 8th International Postgraduate Research Conference, konanou v červnu 2008 v Praze. Hlavním organizátorem byl The Research Institute for the Built and Human Environment, University of Salford, UK.

Během let 2005 – 2007 řídil výukový projekt CZ.04.3.07/3.2.01.01.1/0117 – Vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti získávání, údržbě a obnově veřejného majetku. Projekt ve výši 13,9 milionu Kč byl z 50 % financován EU, z 39,5 % vládou ČR a z 10,5 % hlavním městem Prahou.

Byl hlavním spoluorganizátorem (i lektorem) prvního ročníku projektu 1st European Built and Human Environment Master Classes, konaným v Telči v dubnu 2009. Hlavním organizátorem byla britská University of Salford. Kromě jejich zástupců a zástupců ČVUT se projektu zúčastnili studenti a učitelé z dalších šesti zahraničních. Projekt ve výši € 85,000 byl převážně sponzorován z prostředků EU a pokračoval i v dalších letech.

V letech 2011- 2015 byl vedoucím za část EU projektu 2010–4593/001–001-CPT-EU-ICI-ECP – SMOG – Sustainable Management for Organisations, Business and Government, který byl podporován EU a australskou vládou. Jednalo se projekt výměny studentů a učitelů mezi 3 evropskými a 3 australskými univerzitami. EU podpora činila přes € 220.000.

Od roku 2017 je koordinátorem činnosti RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors na FSv ČVUT v Praze. Obor “Projektový management a inženýring” získal akreditaci, od této mezinárodně významné instituce. Provedl přípravu podkladů pro získání této akreditace. Ta umožnuje absolventům tohoto oboru ucházet se ve zkráceném termínu o titul MRICS. Již několik absolventů tento respektovaný titul získalo. Tato instituce podporuje mezinárodní studentskou soutěž IREC – Intenational Real Estate Challenge organizovanou Politecnico di Milano, které se účastní studenti z více než deseti zahraničních univerzit. V roce 2019 se naši studenti zúčastnili a naše fakulta měla zástupce i ve vítězném týmu. Zde kromě vedení našich student byl i členem mezinárodní akademické poroty této soutěže.

Koordinátor činnosti ASC – Associated Schools of Construction na fakultě. Jedná se o asociaci více než 200 stavebních fakult, převážně z USA. Mimo americké jsou hlavně z Velké Británie a Irska. Naše fakulta byla prvním členem z evropského kontinentu. Jednou z hlavních náplní ASC jsou studentské soutěže. Těch se naši studenti účastní. Nejedná se jen o studenty z oboru P, ale i z L nebo od našich architektů. Většinou jsou členy mezinárodního týmu společně se student z CalPoly – California Polytechnic State University. Jako kouč vedl tyto týmy, které byly úspěšné v roce 2017, kdy soutěž byla organizována Liverpool John Moores University a 2019 na University of Salford v Manchesteru. V obou případech student obsadili druhé místo. 2021 se fakultní tým zúčastnil online verze, kterou pořádala Oklahoma State University a opět obsadil druhé místo.V roce 2018 se soutěž konala na naší fakultě a zúčastnily se jí týmy z více než jedenácti univerzit z USA, Velké Británie, Irska a z naší fakulty – hlavní organizátor akce.

Od roku 2020 Co-chair of the ASC International Development Committee.

V rámci krátkodobých výukových pobytů přednášel na University of Salford v anglickém Manchesteru (2006-2008) a jako Visiting Fellow na Curtin University of Technology v australském Perthu (2012).

Člen poroty delegovaný ČVUT pro soutěž “Best Innovator 2012”. Tuto soutěž pořádá mezinárodní poradenská společnost A.T.Kearney

Vedoucí a školitel desítek úspěšně obhájených diplomových prací na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý: 12:00 – 14:00

Středa:

Čtvrtek: 13:00 – 14:00

Pátek:

vyučované předměty: