K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Lukáš Rudl

místnost: B430
telefon: 
e-mail: lukas.rudl@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: