K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Josef Kupec

místnost: 
telefon: 
e-mail: josef.kupec@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: