K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

místnost: B431
telefon: 22435 4534
e-mail: tomankov@fsv.cvut.cz

bio:

Absolventka fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení ve stavebnictví (1981), a doktorského studia (Ph.D.) v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví (2004).  Praxe: Metroprojekt Praha (projekty organizace výstavby, plánování projektů ve výstavbě). Od r. 1992 přednášky a výuka na stavební fakultě ČVUT v Praze v oboru přípravy a řízení staveb a projektového managementu. Výuka Projektového řízení na Vysoké škole ekonomie a managementu (VŠEM). Certifikovaný projektový manažer IPMA Level C, v r. 2006 (certifikace neprodloužena). Spolupráce se stavebními firmami v přípravě podkladů pro nabídky do veřejných zakázek na stavební práce.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý:

Středa: 16:00 – 17:00

Čtvrtek: 14:00 – 15:00

Pátek:

(dále dle dohody přes e-mail)

vyučované předměty: