K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Jakub Holcman

místnost: B421
telefon: 
e-mail: Jakub.Holcman@cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: