K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. arch. Sandra Bešťáková

místnost: B-468a
telefon: 
e-mail: sandra.bestakova@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: