K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Fakultní kolo SVOČ 2022

Členové katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví si Vás dovolují vyzvat k účasti ve Studentské Vědecké Odborné Činnosti FSv ČVUT v Praze.

Termín konání: 4. května 2022 od 9 hod. v místnosti B473

Organizátor: Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D. (stanislav.vitasek@fsv.cvut.cz)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: