K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

místnost: B428
telefon: 22435 5428
e-mail: jiri.karasek@fsv.cvut.cz

bio:

Jiří Karásek absolvoval v roce 2005 Fakultu stavební na ČVUT v Praze, na Fakultě stavební pokračoval v doktorském studiu, kde v roce 2012 úspěšně obhájil disertační práci na téma Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb. V roce 2019 byl jmenován docentem v oboru Management a ekonomka ve stavebnictví. Absolvoval jednoroční stáž na Fachhochschule Oldenburg ve Spolkové republice Německo. V SRN pracoval i v soukromé společnosti, kde se podílel na vývoji výpočetního nástroje návratnosti energetických opatření budov. Po svém návratu pracoval dva a půl roku na Státním fondu životního prostředí v Oddělení strategie programů odboru Green Investment Scheme jako specialista OZE a energetických úspor. Jeho hlavní specializací je oblast stavebnictví a budov z téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů. Koordinuje projekt H2020 CraftEdu, je národním koordinátorem celé řady dalších projektů (H2020, EFEKT, TAČR, EUKI, DG ENER). Ve výuce vede magisterský předmět: Energetický management budov, doktorské: Energetický management a Energy management. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku, Rady vlády pro udržitelný rozvoj a pracovních skupin ke Koncepci bydlení ČR a Kompetence 4.0 ve stavebnictví. Koordinuje národní kulaté stoly k tématu Smart Finance for Smart Buildings.

konzultační hodiny:

Pondělí:

Úterý: 13:00 – 14:00

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

(po předchozí domluvě přes e-mail)

vyučované předměty: