K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Dipl. arch. Andrea Palazzo

místnost: 
telefon: 
e-mail: andrea.palazzo@fsv.cvut.cz

bio:

konzultační hodiny:

vyučované předměty: