K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

CraftEdu

České vysoké učení technické v Praze se prostřednictvím Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební podílelo na projektu CraftEdu, jehož byla partnerem. Mise projektu CraftEdu je nastavení národního kvalifikačního a školicího schématu pro stavební řemeslníky v České republice a rozvoj další nabídky školicích kurzů na Slovensku, v Rakousku a Bulharsku.

Hlavní cíle projektu

 • Zvýšení kvality provádění staveb
 • Osm nových školicích programů pro řemeslné profese
 • Vývoj e-learningových programů

CraftEdu je projekt zaměřený na vývoj inovativních kvalifikačních a vzdělávacích programů pro řemeslníky a pracovníky na stavbách v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách. CraftEdu podporuje politiky EU pro zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie a hloubkovou energetickou renovaci budov v rámci vize dekarbonizovaného fondu budov v roce 2050.

Úkoly projektu CraftEdu

Hlavním úkolem projektu CraftEdu je vytvoření vzdělávacích programů pro řemeslné profese v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

 • Vytvoření osmi vzdělávacích programů pro další vzdělávání a školení řemeslníků a pracovníků na stavbách v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách.
 • Vývoj vzdělávacího kurzu na stavbě na základě vzdělávacího kurzu vyvinutého v rámci projektu CrossCraft.
 • Vývoj vzdělávacích kurzů pro další vzdělávání a školení řemeslníků a pracovníků na stavbě v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie budov.
 • Vytvoření stálé sítě školitelů, kteří budou poskytovat programy vyvinuté v rámci projektu.
 • Školení školitelů pro realizaci programů.
 • Vývoj e-learningového programu pro cílovou skupinu řemeslníků a stavebních odborníků v Rakousku, Bulharsku, České republice a na Slovensku.
 • Návrhy vládám na pobídky pro zvýšení poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovnících.

Výsledky projektu

V rámci projektu CraftEdu byly vytvořeny a spuštěny následující školicí kurzy a výukové materiály:

Podrobnější informace o projektu CraftEdu nebo o nabídce on-line systému vzdělávání pro stavební profese naleznete v přiložené brožuře nebo na stránkách projektu:

Partneři projektu

 • Koordinátor – SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
 • Fakulta stavební Českého Vysokého Učení Technického v Praze (Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague)
 • VIAEUROPA Competence Centre s.r.o.
 • Zvaz stavebnych ponikatelov Slovenska (Association of Construction Entrepreneurs of Slovakia)
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví (Association of Construction Entrepreneurs of the Czech Republic)
 • Ústav vzdelávania a služieb (Institute for education and services)
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra (Slovak innovation and Energy Agency)
 • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Architecture and Building Foundation)
 • Centre for Energy Efficiency EnEffect (Bulgaria)
 • 17&4 Consulting Ltd. (Austria)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: