K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Certifikace Kros 2022

Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s ÚRS CZ a.s., zajistila dne 28.4.2022 pro studenty a studentky předmětu “126YSSP-Software pro oceňování stavební produkce” a předmětu “126K2N-Kalkulace a nabídky N2” možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4. Celkem se zúčastnilo 14 studentů.

Studenti si tak zlepší možnosti svého uplatnění na pracovním trhu.

Slavnostní předání certifikátů pod vedením Ing. J. Zábranského (zástupce společnosti ÚRS CZ a.s.) a prof. Ing. R. Schneiderové Heralové, Ph.D. (vedoucí katedry K 126) proběhlo dne 9.5.2022.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: