K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Aktualizace vstupů nákladového optima v oblasti hospodaření energií v budovách ČR – Cost Optimum

ČVUT se podílí na aktualizaci výpočtu nákladového optima v oblasti hospodaření energií v budovách. Na projektu se podílí společnost SEVEn společně s Fakultou stavební ČVUT v Praze a Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS).

Za nákladové optimum se považuje taková úroveň energetické náročnosti, která vede k nejnižším nákladům v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu. Cílem projektu je na základě podkladů určit, která energetická účinnost budovy je z ekonomického pohledu nejvýhodnější. Ve výpočtu se uvažuje v dlouhodobém hledisku, které dokáže pokrýt celou dobu životnosti budovy, jsou brány v úvahu nejen investiční náklady, ale také provozní a obnovovací náklady.

Vstupními parametry výpočtu jsou ceny stavebních materiálů a technologií používaných v budovách, ceny stavebních prací a ceny energií a emisních povolenek. Pro získání přehledu o vlivu vstupů, které mají vysoký potenciál vysoké volatility jejich hodnoty budou výpočty doplněny o citlivostní analýzy důležitých vstupů.

Výpočet nákladového optima je připravován pro 12 vzorových budov, pro něž jsou sbírána vstupní data, a pro které bude vytvořena analýza nákladového optima.

Dne 19. ledna 2023 byly na semináři představeny detaily aktualizace výpočtu nákladového optima.
Dne 19. dubna 2023 byly představeny na závěrečném workshopu výsledky kalkulací nákladového optima v oblasti hospodaření energií v budovách ČR.


Partneři projektu:

  • SEVEn, The Energy Efficiency Center
  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
  • Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Aplikační garant projektu:

Projekt TK04010328 Aktualizace vstupů nákladového optima v oblasti hospodaření energií v budovách ČR je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta 4.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: