K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126XEXC – Excel pro praxi

Kurz je určen pro rozvoj potřeb uplatnitelných při řízení technicko-ekonomických procesů různé povahy. Zaměření je na uživatele běžných kancelářských aplikací (zejména MS Excelu) s cílem vylepšit jejich stávající dovednosti a získat nové. Hlavní cíl je zaměřit se na takové dovednosti, které jsou použitelné v návazných předmětech a praxi. Součástí jsou základní principy práce, tvorba mrtvých a živých tabulek, formátování, rychlé grafy, návaznost na VBA, tvorba vlastní funkcí, procedur a aplikací.

Vyučující: