K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126YMCC – Management in Construction Company

Anotace:

Course is oriented on corporate business management in construction which is what makes this course different against standard management courses related mostly to project/field management topics. All crucial areas from strategy and organization to human resources are explained.

Časový program přednášek a cvičení:

1-2. Nature of Construction Business

3-4. Primary Causes of Business Failure, External and Internal lnfluences

5-6. Business Strategies to Minimize the Risk of Business Failure, Risk management

7. Planning Strategies

8. Plan Implementation/Control Strategies – Performance checklist

9-10. Financial Management Strategies – How to keep construction company profitable

11. Leadership Challenges

12. Organizational Behavior

13. Summary and Recap

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

dle rozvrhu

Distanční forma výuky:

dle rozvrhu; v rámci MS Teams

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • aktivní účast v online simulaci Building Industry Game
  • povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

80%

Seznam požadovaných návazností:

n/a

Seznam doporučené studijní literatury:

  • Howes and Tah: Strategic Management Applied to International Construction, Telford, 2003
  • Langford, Male:  Strategic Management in Construction, Blackwell Science, 2002
  • S.Peterson: Construction Accounting and Financial Management, Pearson, 2019, ISBN-13: 978-0135232873
Vyučující: