K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126BIMB – Informační modelování budov

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

Časový program přednášek a cvičení:

Přednášky jednou za 14 dní na témata: 1) Úvod od digitalizace, BIM a požadavky na data pro stavební projekty; 2) Digitalizace ve stavebnictví a datové formáty; 3) Datové standardy, přesnosti objektů a elementů; 4) Datový standard – infrastrukturní stavby, počítačová grafika; 5) Vektorová a rastrová grafika, zdroje dat v ČR; 6) Duševní vlastnictví, projektové řízení a objektové databáze

Cvičení: Úvodní hodina, požadavky na zakončení předmětu, úvod do Revitu; stěna, nástroje upravit dveře, okno, řez, podlaží, pohledy; komponenty, anotace, podlaha, strop, střecha; schodiště, zábradlí, sloup, místnost, zóny, legendy; Vytváření vlastních rodin, výkazy; rozdělení ploch, obarvit, renderování, výkresy, export do IFC; Úvod to programu Navisworks, ovládání, pohledy, řezy/vyhledávací sety; tvorba harmonogramu, simulace výstavby, animace, export animací; detekce kolizí, otevírání velkých projektů; BIM Vision; Dopracování projektů, konzultace, VR

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Harmonogram přednášek a cvičení je k dispozici na MS Teams.

Na cvičeních budou zadány dílčí úlohy v rámci řešení semestrálního projektu, který je zaměřen na praktickou práci v nástrojích informačního modelování staveb.

Studenti budou průběžně odevzdávat výstupy na cvičeních dle zadání.

Distanční forma výuky:

Přednášky a cvičení dle harmonogramu prostřednictvím  MS Teams.

Na cvičeních budou zadány dílčí úlohy v rámci řešení semestrálního projektu, který je zaměřen na praktickou práci v nástrojích informačního modelování staveb.

Studenti budou průběžně odevzdávat výstupy na cvičeních dle zadání prostřednictvím MS Teams, nebo e-mailu cvičícímu.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • Odevzdání úlohy zadané na cvičeních v termínu.
  • Absolvování ústní zkoušky.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

70%

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

  • Koncepce zavádění metody BIM v České republice – schválena Vládou ČR usnesním č. 682 ze dne 25. září 2017
  • EU BIM Task Group; Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector; The European Union; 2019
  • J. Žák, I. Vykydal; Přínosy metody BIM během životního cyklu staveb a význam metody BIM z pohledu organizace a řízení staveb; Státní fond dopravní infrastruktury; 2019.
  • L. Klee, J. Žák, K. Nováková; Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, Prozatímní verze (září 2019); Státní fond dopravní infrastruktury; 2019.
  • J. Žák a kol.; Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury – Datový standard Státní fond dopravní infrastruktury; 2021
  • Metodiky České agentury pro standardizaci (dostupné zde: https://www.koncepcebim.cz/koncepce)
  • Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury (dostupné zde: https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/ )
Vyučující: